Securitas security guard Lyon

Juhtimissüsteemi kirjeldus

Securitas Eesti AS on välja töötanud, dokumenteerinud ja rakendanud integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis on vastavuses vastavalt ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite, õigusaktide ja muude nõuetega, mida ettevõte tunnustab ning mis on aluseks juhtimissüsteemi mõjususe pideval parendamisel.

Juhtimissüsteemi spetsifitseeritud nõuded on mõeldud esmajoones kliendi rahulolu saavutamiseks mittevastavuste vältimise teel, tagades kvaliteedi- ja keskkonnanõuete täitmise kõigis protsessiohje staadiumides alates pakkumisest ja lõpetades kõrgekvaliteedilise teenustöö osutamisega.

Juhtimissüsteemi rakendamise abil kindlustatakse kvaliteedi- ja keskkonnaalaste nõuete täitmine ettevõtte iga tegevuse korraldamisel ja teostamisel.

Securitas Eesti AS protsesside optimeerimine ja juhtimissüsteemide välja töötamine ning ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifitseerimist toetab:

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.