Securitas security guard Amsterdam

Meie strateegia

Securitase põhitegevuseks on integreeritud turvalahenduste pakkumine. Koos oma klientidega töötame välja just nende vajadustele kohandatud efektiivsed pakkumised, kus on omavahel tasakaalus mehitatud valve-, patrulli- ning tehnilise valve teenused. Lisaks sellele arendame pidevalt välja uusi teenuseid, millel on klientide jaoks lisaväärtus ja mis omakorda parandab meie kasumlikkust. 

Securitas on teadmiste liider turvavaldkonnas. Meie äritegevuse tuumaks on integreeritud turvalahendused. Peamised meie poolt pakutavad teenuste kategooriad on spetsialiseeritud valve, mobiilsed teenused,  juhtimiskeskuse teenused, tehnilised lahendused ning konsultatsioonid ja uurimisteenused. Aluseks võttes meie laia teenuste valikut, kohandame pakkumise vastavalt konkreetse kliendi vajadustele.

Loome tugevaid kliendisuhteid

Selleks, et säilitada oma hea positsioon turvatööstuses, tuleb meil jätkata kõrgekvaliteediliste turvateenuste pakkumist ja rahaliste eesmärkide saavutamist. See nõuab meilt klientidele jätkuvalt lisaväärtuste pakkumist, luues seeläbi tugevaid ja pikaajalisi kliendisuhteid ning samal ajal kasvatades oma kasumlikkust. 

Lahendused vastavalt kliendi vajadustele

Koos kliendiga töötab Securitas välja optimaalsed, kuluefektiivsed turvalahendused, mis vastavad konkreetse kliendi vajadustele. Garanteerime tasakaalu erinevate teenuste vahel - mehitatud valve turvatöötajad, patrullteenuse turvatöötajad ning spetsiaalse väljaõppe saanud  juhtimiskeskuses töötavad operaatorid, täiendatuna optimaalse uue tehnoloogiaga. 

Investeerime uude tehnoloogiasse

Turvalahendused ja tehnoloogia nagu näiteks videovalve teenused, on muutumas üha olulisemaks komponendiks turvatööstuses. Osana oma strateegiast teeme antud valdkonnas suuri investeeringuid ja meie eesmärgiks on kasvatada müüki just tehnoloogiliste lahenduste arvelt. See aitab meil parandada oma teenuste kvaliteeti ning samal ajal pakkuda klientidele lisaväärtusi. 

Positsiooni tugevdamine arengumaades

Üks oluline ja pikaajaline osa meie strateegiast on jätkuvalt globaalselt laieneda ning jätkata kasvamist arengumaades. Eesmärgiks on säilitada tugev positsioon turvatööstuses ja garanteerida teenuste osutamise võimalikkus globaalsetele klientidele. 

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.