Securitas security guard Amsterdam

Meie väärtused

Securitase kolm põhiväärtust on ausus, valvsus ja abivalmidus. Need on juhtnöörideks kõigile meie töötajatele usaldussuhte loomisel klientide, kolleegide ja ümbritseva kogukonnaga.

Ausus

Securitase töötaja on aus ja seega võib teda ilma täiendava kontrollita usaldada tööle kliendi valdustes ja väärisasjadega. Securitas ei lähe aususe nõudmisel kunagi kompromissidele. Aususe all mõistame ka avalikult oma arvamuse välja ütlemist ja kohest ebasündsustest teatamist, mitte informatsiooni varjamist.

Valvsus

Professionaalsus tähendab nägemist, kuulmist ja hindamist. Securitase töötaja on alati tähelepanelik ja märkab tihtipeale asju, mida teised tähele ei pane. Tema valvsus on vajalik, et olla teadlik potentsiaalsetest riskidest või juhtumitest, mis võivad kliendi valdustes aset leida.

Abivalmidus

Kui vaja, pakub Securitase töötaja abi ka tema töösse otseselt mitte puutuvates küsimustes. Pidevas püüdluses muuta elu turvalisemaks aitab Securitase töötaja alati kui leiab aset mõni intsident, mis nõuab vahelesegamist.

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.