Securitas security Denmark

Organisatsiooni poliitika

Securitas Eesti AS kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ja suunad määratakse ära ettevõtte poliitikaga.

Nende põhimõtete elluviimiseks:

 • parendame pidevalt ettevõttes rakendatud juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega;
 • kasutame teenuste kvaliteeti tõstvaid ning keskkonda säästvaid teenindusmeetodeid;
 • hoiame ära saastamist ning vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid;
 • arendame ettevõtet, tõstame töötajate teadlikkust ja kompetentsi;
 • pakume kliendi rahulolu tagamiseks ainult kvaliteetseid ja kliendi nõuetele vastavaid teenuseid ja müügitooteid;
 • kindlustame töötajatele töökohustuste täitmiseks ohutu ja tervisliku töökeskkonna;
 • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;
 • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimise korral tegutsemiseks töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;
 • väldime ja ennetame vigastusi ja tööga seotud haigestumisi;
 • identifitseerime, hindame ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte ning töökeskkonna ohutegureid;
 • teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonna- ja töötervishoiu ning keskkonna- ja tööohutuse põhimõtetest;
 • parendame pidevalt oma töötajate töö-, puhke- ja olmetingimusi ning kindlustame neile tööalase heaolu.
Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.