Securitas security Madrid

Turvatöötajate esmaõppe õppekava

Turvatöötaja esmaõppe kestvuseks on 16 tundi. Eesmärgiks on anda turvatöötajale esmased teadmised ja oskused enne iseseisvat turvateenuse osutamist valveobjektil.

  • Turvatöö tehnoloogia
  • Õigusaktid
  • Töölepinguseadus
  • Turvatöötaja kutse-eetika nõuded
  • Teenistusalane dokumentatsioon ja selle täitmine
  • Raadio- ja telefoniside
  • Tuleohutus
  • Eriolukordade lahendamine
  • Valveseadmestik