Turvatöötajate põhiõpe

Turvatöötajate kvalifikatsioonikursus kestvusega 50 tundi. Turvatöötaja põhiõppe eesmärgiks on anda turvatöötajale põhiteadmised ja oskused, mis on vajalikud turvateenuse osutamiseks valveobjektil. Turvatöötaja põhiõppe läbimine on turvaseadusest tulenev nõue turvatöötajale, kes soovib töötada turvaettevõttes rohkem kui neli kuud. Turvatöötaja põhiõpe sisaldab:

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslik alus
 • Turvaseadus ja muud turvaettevõtlust reguleerivad õigusaktid
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Turvatöö tehnoloogia
 • Turvataktika
 • Turvatöötaja tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
 • Narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine narkomaaniga
 • Turvatöötaja enesekaitse alused
 • Relvad ja erivahendid
 • Turvatöötaja eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades
 • Side- ja infotehnoloogia
 • Valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine
 • Töökeskkonna ohutus
 • Erakorraline meditsiiniline abi
Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

* Nõutud väli