Turvatöötaja täiendusõpe

Turvatöötaja täiendusõpe - aastas vajalik läbida 16 tundi. Eesmärgiks on tõsta turvatöötaja kvalifikatsiooni ja kinnistada tema teadmisi erinevates turvateenuse osutamise valdkondades. Koolitus spetsiifilistes segmentides, millel käsitletakse antud valdkonda puudutavaid tähtsamaid teemasid (näiteks kaubandus, tööstus ja logistika, bürood, muuseumid).