Securitas security Amsterdam

Turvajuhtide koolitus

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus kestvusega 80 tundi. Turvajuhi õppe läbimise eesmärgiks on omandada teadmised ja oskused, mis on vajalikud töötamiseks turvaettevõtte või sisevalve turvajuhina. Turvajuhtide koolitus sisaldab:

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslik alus
 • Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid
 • Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Turvatöö tehnoloogia ja turvataktika
 • Suhtlemine töötajate ja klientidega
 • Avalik esinemine ja esitluste läbiviimine
 • Turvatöötaja tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
 • Narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine narkomaaniga
 • Turvatöötaja enesekaitse alused
 • Relvad ja erivahendid
 • Turvatöötaja eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades
 • Side- ja infotehnoloogia
 • Valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine
 • Töökeskkonna ohutus
 • Erakorraline meditsiiniline abi
 • Turvateenuse lepingute koostamine ja lepinguliste riskide hindamine
 • Riskide haldamine
Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

* Nõutud väli