Securitas security guard Musko

Tuleohutusteenused

Pakume tuleohutuse valdkonna teenuseid alates täismahulisest haldusteenusest kuni tuleohutusalase nõustamiseni välja.

I Dokumentatsiooni koostamist:

 • tulekahju korral tegutsemise plaan;
 • evakuatsiooni skeemid;
 • tulekahju korral tegutsemise plaani täitmise kord;
 • tuleohutuskorraldus;
 • tuleohutuspaigaldiste kontrolli- ja vaatluspäevikud;
 • enesekontrolli tuleohutuse aruanne.

II Koolitusi:

 • esmane tuleohutusalane juhendamine;
 • evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppused;
 • tulekustuti praktiline harjutus;
 • tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus;
 • tuletöö tegemise koolitus.

 

III Tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja hooldust:

 • tulekustutite vaatlus ja kontroll;
 • tuletõrje voolikusüsteemi vaatlus ja kontroll;
 • tuletõrjehüdrantide kontroll;
 • tuletõkkeklappide kontroll;
 • tuletõkkeuste kontroll.

IV Enesekontrolli teostamist:

 • tuleohutusülevaatus;
 • tuleohutusalane konsultatsioon;
 • tuleohutusalase enesekontrolli teostamine;
 • enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine.
Soovin pakkumist
*
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.