Andmete privaatsus

Securitas austab Sinu õigust privaatsusele. Kui Sul tekib kandideerimiseks esitatud andmete kasutamise kohta küsimusi, võta kindlasti meiega ühendust.

Saates meile oma CV või täites vastava ankeedi annad oma andmed ettevõtte käsutusse eesmärgiga kandideerida Securitase poolt pakutavatele töökohtadele. Tegemist võib olla nii konkreetse tööpakkumise või muude Sulle sobivate tööpakkumistega, mida Sinu esialgne kandideerimisavaldus ei hõlma. 

  • Juhul, kui kandideerimisprotsess osutus edukaks, kasutatakse Sinu andmeid personalitoimingute ja andmetöötlusprotsesside raames.
  • Sinu kontaktandmeid võidakse kasutada selleks, et lihtsustada kandideerimist ja Securitase personaliosakonna värbamisalast tegevust.
  • Kandideerimiseks tuleb Securitasele esitada oma isiku- ja kontaktandmed ning teave töökogemuse, hariduse, oskuste, kvalifikatsiooni, tervisliku seisundi, kodakondsuse ja tööga seotud eelistuste kohta. Turvatöötajate ning turvajuhtide puhul tuleneb nende andmete esitamise kohustus turvaseadusest. 
  • Sinu andmetele omavad juurdepääsu ning kasutusõigust ainult Securitase töötajad, kes osalevad värbamisprotsessis või kasutavad neid Sinu töötamisega seotud andmetöötluses (vahetu juht, planeerija, raamatupidamine, IT, haldus).
  • Kui Sinu kandideerimisavaldust ei rahuldata, siis säilitame Sinu andmeid meie juures 12 kuud peale nende esitamist. Soovi korral võid meile teatada oma soovist hävitada oma andmed enne 12 kuu möödumist. Tööle asunud töötajate andmeid säilitakse tööseadusandluses ette nähtud aja jooksul.
  • Kui Sul on nende privaatsuspõhimõtete või üldiselt andmete privaatsuse kohta küsimusi või kommentaare, võta meiega ühendust.
  • Securitas eeldab, et meile esitatud teave on täpne, tõene, terviklik ning ei ole eksitav. Lisaks annad oma nõusoleku selleks, et Securitas võib mõistlikul määral ja kooskõlas kohalike seadustega kontrollida teavet, mida oled esitanud kandideerimise ja värbamise ükskõik millises etapis. See võib seaduses lubatud määral hõlmata ühenduse võtmist endiste tööandjate või kolleegidega.
Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.