Securitas security guard Amsterdam

Põhinõuded turvatöötajatele

Peamised valve- ja turvatöötajatele esitatavad nõuded tulenevad turvaseadusest ja turvatöötaja kutsestandardist

Isik, kes soovib töötada turvatöötajana, peab vastama alljärgnevatele tingimustele:

  • vanus alates 19 eluaastast;
  • vähemalt põhiharidus;
  • kohtulikult karistamata (s.t ei kanna karistust kuriteo eest või karistusandmed kuriteo kohta on karistusregistrist kustutatud);
  • Eesti kodakondsus või pikaajaline elamisluba/alaline elamisõigus;
  • hea tervis (vastavus turvatöötaja tervisenõuetele, mille kohta saad lähemalt lugeda Siseministri määrusest “Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord” siin.
  • eesti keele oskus vastavalt töö iseloomule A2 või B2 tasemel. Riigikeele oskuse nõuete kohta loe täpsemalt Vabariigi Valitsuse määrusest: “Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” siin.)
    - A2-tasemel keeleoskuse nõue: valvetöötajad ja turvatöötajad, kelle tööülesanded ei ole seotud avaliku korra tagamise, relva kandmise või erivahendite kasutamisega.
    - B2-tasemel keeleoskuse nõue: turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relva või kasutavad erivahendeid.

Turvajuhina töötada sooviv isik peab olema vähemalt 21-aastane Eesti kodanik ning omama vähemalt keskharidust. Turvajuht peab omama turvajuhi, tase 5 kutset. Turvajuhi kutsestandardiga saad tutvuda siin.

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust
*
*
*

Isikuandmete töötlemise kohta Securitas Eesti AS-is loe täpsemalt siit.

Klikkides "Saada" nupul aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.