Turvatöötaja koolitus

Vastavalt turvaseadusele võib turvaettevõttes ilma turvatöötaja kvalifikatsioonita (valvetöötajana) töötada kuni 4 kuud. Kui isik soovib ettevõttes töötada enam kui 4 kuud, siis peab ta selle aja jooksul läbima ka turvatöötaja põhikoolituse ning sooritama kutseeksami. Pärast kutseeksami sooritamist väljastatakse isikule Kutsekoja poolt turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistus, mis annab talle õiguse töötada turvaettevõttes turvatöötajana. 

Securitas Eesti AS töötajatele pakume turvatöötaja põhiõppe kursusi ning eksami sooritamist meie juures. Securitas Eesti AS omab Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr 5010 HTM turvaalaste põhi- ja täiendkoolituste läbiviimiseks ning Eesti Turvaettevõtete Liidu poolset eksamikeskuse tunnustust, mis annab meile õiguse vastu võtta turvatöötajate ja turvajuhtide kutseeksameid. 

Turvatöötaja kvalifikatsiooni omandamine annab igale isikule uue ameti. Antud kutsetunnistus kehtib tähtajatult ning annab võimaluse töötada turvatöötajana nii mehitatud valves, patrullis, juhtimiskeskuses.

  • tasuta kutseõppe
  • kindla ja stabiilse sissetuleku
  • paindliku töögraafiku alusel töötamise võimaluse!