Securitas security guards Paris

Kui palju maksab turvakoolituse läbimine?

TURVATÖÖTAJA KVALIFIKATSIOONI OMANDAMINE ON MEIE TÖÖTAJATELE TASUTA! Koolitusel osalemise aeg arvutatakse tööaja hulka ning samuti makstakse koolitusel osalemise aja eest töötajale keskmist töötasu. Iga turvatöötaja põhiõppes õppiva töötajaga sõlmime koolitusel osalemise kohta kokkuleppe, mille kohaselt ei pea töötaja ise tasuma koolituse eest midagi, kui ta töötab ettevõttes vähemalt 12 kuud (siduvusaeg). Juhul, kui töötaja lahkub ettevõttest enne siduvusaja lõppu, siis hüvitab ta tööandjale lepingus fikseeritud koolituskulud proportsionaalselt siduvusaja lõpuni jäänud ajaga. 

Koolituse maksumus koos lisakuludega on kokku üldjuhul 320 eurot. Selles sisaldub nii 192 € kursusetasu, 21,50 € eksamitasu, toitlustus kui ka töötasu, mida tööandja töötajale koolitusel osalemise aja eest maksis. Nt kui töötaja lahkub ettevõttest pärast 8-kuulist töötamist, siis peab ta tööandjale tagastama 1/3 ehk 106,66 eurot. 

Lähtume oma koolituse põhimõtetes kehtivast töölepingu seadusest, mille kohaselt:

  1. peab tööandja tagama töötajale teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu (§28 lg2 p 5)
  2. tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi võrreldes töötaja koolitamiseks tehtud mõistlike kuludega ja töötaja töötab nende kulude hüvitamiseks tööandja juures kokkulepitud aja (siduvusaeg) jooksul (§34).